Virksomhederne valfartede til Musikteateret i kampen for en mere bæredygtig udvikling

Interesserede virksomheder, foreninger og organisationer mødte talstærkt op til aktørdagen i Musikteatret i Holstebro. Dagen skulle sætte fokus på bæredygtig udvikling i lokalsamfundet og inspirere lokale virksomheder og andre aktører til hvordan de i fremtiden kan arbejde med FN’s verdensmål. 

Af Aimee Annika Hansen

Hall of Fame salen i Holstebro Musikteater var fyldt, da Holstebro Udvikling P/S mandag inviterede til aktørdag for lokale aktører i Holstebro og omegn. Konferencen tiltrak 93 deltagere fra 45 forskellige virksomheder, foreninger og organisationer, der i fællesskab skulle dele historier og ideer for at fremme en bæredygtig udvikling i byen. 

Aktørdagen var et led i arbejdet med FN’s verdensmål. Et arbejde som Holstebro Udvikling P/S de kommende måneder vil sætte fokus på. Verdensmål nummer 11 er bæredygtige byer og lokalsamfund, og netop dette danner rammen om det videre arbejde.

”Lokalt ejerskab er nødvendigt, hvis vi skal flytte os sammen internationalt”, udtaler administrerende direktør Maj Britt Rosenmeyer Olsen på Holstebro Udvikling P/S hjemmeside.

Maj Britt Rosenmeyer Olsen er glad for den opbakning som lokalsamfundet har vist i forbindelse med initiativet #HolstebroForFNsVerdensmålene og aktørdagen. 

”Jeg er meget tilfreds. Vi havde en rigtig god dag og der var god stemning. De deltagende var meget interesserede, og vi havde gjort meget ud af at holde fokus på de gode historier for at dele viden og inspirere, i stedet for at gøre det til en politisk debat”, fortæller hun. 

Verdensmålsdagen den 14. oktober 

Fra mandag den 23. august sætter Holstebro Udvikling P/S fokus på FN’s 17 verdensmål. Arbejdet kulminerer i verdensmålsdagen der afholdes den 14. oktober på Store Torv i Holstebro. Her vil en stor scene og 16 pavilloner fylde torvet, og der vil være mulighed for at institutioner og borgere kan besøge de forskellige telte. Her vil de kunne høre nærmere om verdensmålene og blive klogere på hvilke initiativer man kan tage for at støtte op om en bæredygtig udvikling i byen.

Det konkrete arbejde med FN’s verdensmål blev for alvor skudt i gang med aktørdagen. Ifølge Maj Britt Rosenmeyer Olsen, vil Holstebro Udvikling P/S dog også sørge for, at der bliver mulighed for at følge op på de ideer og initiativer, der blev delt på aktørdagen. Opfølgningen vil også give mulighed for, at aktører der ikke havde mulighed for at deltage i Musikteateret, alligevel kan deltage i arbejdet for at fremme udviklingen i byen.